Veterinární osvědčení k vývozu z ČR do třetích zemí – MZe

Bilaterálně dojednaná veterinární osvědčení k vývozu.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vzory veterinárních osvědčení k vývozu, která byla bilaterálně dojednána na úrovni kompetentních autorit ČR a příslušné 3. země. Veterinární osvědčení k vývozu je dokument obsahující identifikační údaje o dané zásilce a konkrétní dovozní veterinární a hygienické podmínky, které si pro vývoz dané komodity stanovuje příslušná země dovozu, a jejichž splnění je pro uskutečnění vývozu nezbytné.

Bilaterálně dojednaná veterinární osvědčení jsou k dispozici na místně příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy. Originál veterinárního osvědčení doprovází zásilku.

Formuláře dostupné online na webu.

Doporučujeme