Veterinární osvědčení k vývozu z EU do Ruské federace, z ČR do Ruské federace – MZe

Bilaterálně dojednaná veterinární osvědčení k vývozu.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Vzory veterinárních osvědčení k vývozu, která byla bilaterálně dojednaná na úrovni kompetentních autorit EU a RF/ČR a RF. Veterinární osvědčení k vývozu je dokument obsahující identifikační údaje o dané zásilce a konkrétní dovozní veterinární a hygienické podmínky, které si pro vývoz dané komodity stanovuje příslušná země dovozu, a jejichž splnění je pro uskutečnění vývozu nezbytné.

Bilaterálně dojednaná veterinární osvědčení jsou k dispozici na místně příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy. Originál veterinárního osvědčení doprovází zásilku.

Formuláře dostupné na webu.