Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací – stavba pro úpravu vody – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Základem pro přesné určení evidovaného majetku je identifikační číslo majetkové evidence (IČME), které obsahuje číslo vodoprávního úřadu, v jehož územní působnosti se majetek nachází, číslo katastrálního území, na kterém je majetek umístěn, IČO vlastníka a typ majetku stavba pro úpravu vody.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.