Vyhodnocení uskladněného plynu (roční) – statistika pro MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Plynárenská statistika (roční): Příloha č. 14 - Vyhodnocení uskladněného plynu (§ 2 odst. 2 písm. a) bod 4)

Vyhodnocení uskladněného plynu (roční) - statistika pro MPO

Plynárenská statistika (roční): Příloha č. 14 – Vyhodnocení uskladněného plynu (§ 2 odst. 2 písm. a) bod 4)Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

Seznam příloh
Vyhodnocení uskladněného plynu (roční) - statistika pro MPO
Pravidelné novinky e-mailem