Výkaz Intrastatu pro jednorázové dosažení prahu pro vykazování

Instituce:
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Pro případ jednorázového dosažení prahu pro vykazování dat Intrastatu je možné použít zjednodušený postup, použití jednorázového výkazu. V tomto případě zpravodajská jednotka neodesílá hlášení prostřednictvím aplikace pro vykazování a nevzniká ji povinnost pravidelného (měsíčního) vykazování dat, ale pouze zašle jednorázový výkaz.

Výkaz Intrastatu pro jednorázové dosažení prahu pro vykazování

Pro případ jednorázového dosažení prahu pro vykazování dat Intrastatu je možné použít zjednodušený postup, použití jednorázového výkazu. V tomto případě zpravodajská jednotka neodesílá hlášení prostřednictvím aplikace pro vykazování a nevzniká ji povinnost pravidelného (měsíčního) vykazování dat, ale pouze zašle jednorázový výkaz.

Informace naleznete na webových stránkách Intrastatu.

Pravidelné novinky e-mailem