Výkaz Intrastatu pro jednorázové dosažení prahu pro vykazování

Pro případ jednorázového dosažení prahu pro vykazování dat Intrastatu je možné použít zjednodušený postup, použití jednorázového výkazu.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

V tomto případě zpravodajská jednotka neodesílá hlášení prostřednictvím aplikace pro vykazování a nevzniká ji povinnost pravidelného (měsíčního) vykazování dat, ale pouze zašle jednorázový výkaz.

Informace naleznete na webových stránkách Intrastatu.

Doporučujeme