Výkaz Intrastatu pro jednorázové dosažení prahu pro vykazování

Pro případ jednorázového dosažení prahu pro vykazování dat Intrastatu je možné použít zjednodušený postup, použití jednorázového výkazu. V tomto případě zpravodajská jednotka neodesílá hlášení prostřednictvím aplikace pro vykazování a nevzniká ji povinnost pravidelného (měsíčního) vykazování dat, ale pouze zašle jednorázový výkaz.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016