Výkaz Intrastatu

V případě dosažení prahu pro vykazování dat Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce povinnost vykazovat data Intrastatu elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem cla. Pro vykazování údajů Intrastatu CS ČR poskytuje bezplatně aplikace Instatonline a Instatdesk.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Doporučujeme