Výkaz o zlepšení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Výkaz o zlepšení podávají provozovatelé zařízení zařazených v EU ETS, kterým tato povinnost vyplývá z nařízení 601/2012, čl. 69. Podává se v návaznosti na zjištění ověřovatele, nebo pokud provozovatel nedosahuje požadovaných úrovní přesnosti vykazování emisí.

Výkaz o zlepšení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Výkaz o zlepšení podávají provozovatelé zařízení zařazených v EU ETS, kterým tato povinnost vyplývá z nařízení 601/2012, čl. 69. Podává se v návaznosti na zjištění ověřovatele, nebo pokud provozovatel nedosahuje požadovaných úrovní přesnosti vykazování emisí.Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
zzform-mzp-vykaz-zlepseni-2019
Pravidelné novinky e-mailem