Výkaz o zlepšení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Výkaz o zlepšení podávají provozovatelé zařízení zařazených v EU ETS, kterým tato povinnost vyplývá z nařízení 601/2012, čl. 69. Podává se v návaznosti na zjištění ověřovatele, nebo pokud provozovatel nedosahuje požadovaných úrovní přesnosti vykazování emisí.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriíchInformace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme