Vykazování množství elektřiny, tepla a biometanu (MPO)

Ukládá povinnost jak vykazovat a předávat množství vyrobené elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Neexistuje formulář, ale pouze vzor (upravuje se podoba výkazů množství elektřiny, tepla a biometanu, které jsou podkladem pro výplatu podpory, a to v příloze č. 3 až 6 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.).

Doporučujeme