Výpis údajů z Registru osob – Český statistický úřad

Registr slouží k evidenci právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Další formuláře v kategoriích

Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Seznam referenčních údajů naleznete v § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o zákl. registrech. Všechny osoby zapsané do ROS jsou identifikovány jednoznačným identifikátorem (IČO), které na žádost editorů přidělí přímo ROS. ROS využívají všechny orgány veřejné správy, které mají oprávnění z Registru práv a povinností.

Editoři provádí veškeré záznamy do ROS a v rámci jejich role přidělují osobám IČO a zapisují a aktualizují příslušné referenční údaje. Hlavní zdroje dat: obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále informační systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústředních orgány státní správy, profesní komory, obce, kraje nebo veterinární správa. Seznam agendových míst naleznete v příloze Nařízení vlády č. 161.

Další informace naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Doporučujeme