Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Instituce:
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Uplatňuje-li věřitel v insolvenčním řízení pohledávku za majetkovou podstatou nebo pohledávku jí postavenou na roveň, je povinen o této skutečnosti vždy vyrozumět insolvenčního správce. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor takového vyrozumění podle § 203 insolvenčního zákona.

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Uplatňuje-li věřitel v insolvenčním řízení pohledávku za majetkovou podstatou nebo pohledávku jí postavenou na roveň, je povinen o této skutečnosti vždy vyrozumět insolvenčního správce. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor takového vyrozumění podle § 203 insolvenčního zákona.

Formulář včetně vzoru a pokynů pro vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pravidelné novinky e-mailem