Vzor bankovní záruky jako kauce pro osobu povinnou značit líh/distributora lihu po 1. 1. 2014

Bankovní záruky – vzory. Vzor bankovní záruky jako kauce pro osobu povinnou značit líh/distributora lihu po 1. 1. 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme