Vzor žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců podle části třetí hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2018

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.