Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2018

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů).

Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (MZe)

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů).

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
Pravidelné novinky e-mailem