Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr (MZe)

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2018
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (podpora sdružování vlastníků lesa a podpora hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr). Poskytovatelem finančního příspěvku je Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme