Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2018

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy VII nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů).

Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy VII nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů).

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů
Pravidelné novinky e-mailem