Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy VII nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů).

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2018
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme