Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Vzorový formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé hlavy VIII nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Poskytovatelem příspěvku je Ministerstvo vnitra.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.