Vzor žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Zákon stanoví (§ 6 odst. 2 zákona), že žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů podává oprávněná osoba písemně (kromě standardní listinné formy lze využít taktéž formu elektronickou) u ČTÚ. V žádosti oprávněná osoba odůvodní oprávněnost rozsahu požadovaných údajů pro jí plánovaný projekt.

Vzor žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (ČTÚ)

Zákon stanoví (§ 6 odst. 2 zákona), že žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů podává oprávněná osoba písemně (kromě standardní listinné formy lze využít taktéž formu elektronickou) u ČTÚ. V žádosti oprávněná osoba odůvodní oprávněnost rozsahu požadovaných údajů pro jí plánovaný projekt.

Vzor formuláře naleznete na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Seznam příloh
Vzor žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře
Pravidelné novinky e-mailem