Vzor žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (ČTÚ)

Zákon stanoví (§ 6 odst. 2 zákona), že žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů podává oprávněná osoba písemně (kromě standardní listinné formy lze využít taktéž formu elektronickou) u ČTÚ. V žádosti oprávněná osoba odůvodní oprávněnost rozsahu požadovaných údajů pro jí plánovaný projekt.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vzor formuláře naleznete na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme