Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2021 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnosti podat vyplněný formulář Přehledu o výši daňového základu.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o výši daňového základu.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Paušální režim:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz