Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Žádost umožňuje využití výjimky z registrace pro veterinární léčiva, kdy veterinární léčiva registrovaná v jiném členském státě mohou být z příslušného členského státu převážena pro účely použití u jednoho zvířete nebo malého počtu zvířat u jednoho chovatele, formulář identifikuje žadatele o dovoz veterinárních léčiv registrovaných v jiném členském státě, je určen ke specifikaci údajů o VLP spojených s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme