Žádost o udělení individuálního nebo souhrnného povolení – zboží dvojího použití) (Licenční správa MPO)

Elektronicky podávané hlášení o čerpání povolení pro zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (součást elektronické Licenční správy ELIS MPO).

Instituce
Licenční správa MPO
Platnost formuláře od
01.11.2017

Elektronická Licenční správa ELIS MPO umožňuje elektronické podání tzv. „eFormulářů“, které provádějí automatickou kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění žádostí a umožňují odeslání formulářů prostřednictvím datových schránek.

Pro vyplnění eFormulářů je třeba mít předem nainstalovaný volně dostupný Software602 Form Filler.

Před zahájením vyplňování doporučujeme seznámit se s Postupem při vyplňování eFormulářů.

Formulář ke stažení a další informace naleznete na stránkách Licenční správy MPO ČR.

Máte-li zájem o zasílání automatických upozornění na změny formulářů Licenční správy MPO, zašlete Vaši kontaktní emailovou adresu na email: elis@mpo.cz.

Doporučujeme