Žádost k veřejné nabídce nemovitých věcí podle zák. 229/1991 Sb. – Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Instituce:
Státní pozemkový úřad (SPÚ ČR)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Žádost k veřejné nabídce nemovitých věcí určených k převodu oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převodem nemovitostí z vlastnictví státu, s nimiž je příslušný Státní pozemkový úřad hospodařit, uveřejněné Krajským pozemkovým úřadem.

Žádost k veřejné nabídce nemovitých věcí podle zák. 229/1991 Sb. – Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Žádost k veřejné nabídce nemovitých věcí určených k převodu oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převodem nemovitostí z vlastnictví státu, s nimiž je příslušný Státní pozemkový úřad hospodařit, uveřejněné Krajským pozemkovým úřadem.Formulář naleznete na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

Seznam příloh
Žádost k veřejné nabídce nemovitých věcí podle zák. 229/1991 Sb.
Pravidelné novinky e-mailem