Žádost o udělení/prodloužení doby platnosti licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – ÚHÚL

Formulář pro podání žádosti o udělení platnosti licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu.

Instituce
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Pokud podnikající fyzická nebo právnická osoba uvádí reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, musí mít k této činnosti licenci udělenou podle zákona č. 149/2003 Sb., přičemž uváděním do oběhu se podle tohoto zákona rozumí nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje nebo poskytování vzorků genetických zdrojů.

Licence se uděluje zpravidla na dobu neurčitou; dobu platnosti licence udělené na dobu určitou lze na žádost držitele licence prodloužit.

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou úpravu lesů.

Doporučujeme