Žádost o udělení/prodloužení doby platnosti licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – ÚHÚL

Formulář pro podání žádosti o udělení platnosti licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu.

Instituce
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Pokud podnikající fyzická nebo právnická osoba uvádí reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, musí mít k této činnosti licenci udělenou podle zákona č. 149/2003 Sb., přičemž uváděním do oběhu se podle tohoto zákona rozumí nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje nebo poskytování vzorků genetických zdrojů.

Licence se uděluje zpravidla na dobu neurčitou; dobu platnosti licence udělené na dobu určitou lze na žádost držitele licence prodloužit.

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou úpravu lesů.