Žádost o akreditaci vzdělávací instituce – Ministerstvo vnitra (MV)

Udělením akreditace získává žadatel oprávnění vzdělávat úředníky územních správních celků (veřejné správy). Akreditace se uděluje na 3 roky ode dne, kdy rozhodnutí o udělení akreditace nabude právní moci.

Instituce
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Doporučujeme