Žádost o akreditaci vzdělávacího programu – Ministerstvo vnitra (MV)

Udělením akreditace získává žadatel oprávnění nabízet akreditovaný vzdělávací program úřadům ÚSC. Jedná se o programy vstupního vzdělávání (podle § 19), průběžného vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků (podle § 20), přípravný kurz ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (podle § 21) a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (podle § 27). Akreditace se uděluje na 3 roky ode dne, kdy rozhodnutí o udělení akreditace nabude právní moci. Akreditace vzdělávacího programu není možné udělit bez současného podání žádosti o akreditaci vzdělávací instituce, nebo pokud nebyla akreditace vzdělávací instituce žadateli udělena již dříve a je stále platná.

Instituce
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od
01.11.2017Formulář a další informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.