Žádost o dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které trvale žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme