Žádost o doplnění žádosti akreditovaného vzdělávacího programu v oblasti sociálních služeb (MPSV)

Formulář slouží k doplnění žádosti o akreditaci, respektive k vysvětlení nápravných opatření subjektu poskytujícího vzdělávací kurzy, v případě kdy jsou ze strany MPSV zjištěny zásadní nedostatky v kvalitě těchto kurzů.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme