Realizace návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Instituce:
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Režim návštěv je upraven v mezinárodních smlouvách o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací a bezpečnostními předpisy NATO. Obecně platí, že tyto návštěvy jsou předmětem předchozího schválení národních bezpečnostních úřadů.

Realizace návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Režim návštěv je upraven v mezinárodních smlouvách o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací a bezpečnostními předpisy NATO. Obecně platí, že tyto návštěvy jsou předmětem předchozího schválení národních bezpečnostních úřadů.Další informace naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem