Realizace návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Režim návštěv je upraven v mezinárodních smlouvách o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací a bezpečnostními předpisy NATO. Obecně platí, že tyto návštěvy jsou předmětem předchozího schválení národních bezpečnostních úřadů.

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017Další informace naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.