Žádost o obnovení akreditace vzdělávací instituce – Ministerstvo vnitra (MV)

Před uplynutím platnosti akreditace může žadatel požádat o obnovení již udělené akreditace, a to na dobu dalších 3 let.

Instituce
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od
01.11.2017Formulář a další informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.