Žádost o odborné posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, než je stanoveno v odstavci 4 § 14 zákona č. 76/2002 Sb. Postup lze použít, pouze pokud odborné posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí.

Žádost o odborné posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, než je stanoveno v odstavci 4 § 14 zákona č. 76/2002 Sb. Postup lze použít, pouze pokud odborné posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí.Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Žádost o odborné posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
Pravidelné novinky e-mailem