Žádost o odejmutí autorizace autorizované osobě – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Odejmutí autorizace na vlastní žádost autorizované osoby z důvodu nedostatku autorizovaných zástupců, pozbytí materiálně technického vybavení nebo jiné překážky vzniklé v průběhu platnosti stávající autorizace.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje přes software ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace). Kontaktní osoba: JUDr. Ivana Archibald Vávra, e-mail: vavra@mpo.cz.

Doporučujeme