Žádost o odejmutí autorizace autorizované osobě – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Odejmutí autorizace na vlastní žádost autorizované osoby z důvodu nedostatku autorizovaných zástupců, pozbytí materiálně technického vybavení nebo jiné překážky vzniklé v průběhu platnosti stávající autorizace.

Žádost o odejmutí autorizace autorizované osobě – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Odejmutí autorizace na vlastní žádost autorizované osoby z důvodu nedostatku autorizovaných zástupců, pozbytí materiálně technického vybavení nebo jiné překážky vzniklé v průběhu platnosti stávající autorizace.

Formulář se vyplňuje přes software ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace). Kontaktní osoba: JUDr. Ivana Archibald Vávra, e-mail: vavra@mpo.cz.

Pravidelné novinky e-mailem