Žádost o ověření odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče – Český báňský úřad (ČBÚ)

Instituce:
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Žádost o ověření odborné způsobilosti pro výkon některých báňských činností – periodická zkouška pro získání osvědčení hlavního důlního měřiče.

Žádost o ověření odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče – Český báňský úřad (ČBÚ)

Žádost o ověření odborné způsobilosti pro výkon některých báňských činností – periodická zkouška pro získání osvědčení hlavního důlního měřiče.

Další informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.

Seznam příloh
Žádost o ověření odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče
Pravidelné novinky e-mailem