Žádost o pohřebné – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář žádosti o příspěvek na pohřebné. Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se netestuje.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme