Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář pro dávky státní sociální podpory v situacích, kdy se vyskytne přeshraniční prvek.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.