Žádost o posouzení shody a certifikaci – postup A2, B, F1, G, H, H1 – Český metrologický institut (ČMI)

Žádost o posouzení shody výrobku/ měřidla se základními požadavky příslušných nařízení vlády implementující relevantní směrnice EP.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář (postup A2 – kontroly výrobků, postup B – přezkoušení typu, postup F1 – ověřování výrobků, postup G – ověřování každého jednotlivého výrobku, postup H – komplexní zabezpečování jakosti, postup H1 – část přezkoumání návrhu) naleznete na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne Mgr. Jan Kalandra, e-mail: jkalandra@cmi.cz.

Doporučujeme