Žádost o posouzení shody a certifikaci – postup D, D1, E, E1, H, H1 – Český metrologický institut (ČMI)

Žádost o posouzení shody výrobku/měřidla se základními požadavky příslušných nařízení vlády implementující relevantní směrnice EP.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář (postup D – zabezpečování jakosti výroby, postup D1 – zabezpečování jakosti výroby, postup E – zabezp. jakosti výstupní kontroly a zkoušení, postup E1 – zabezp. jakosti výstupní kontroly a zkoušení, postup H – komplexní zabezpečování jakosti, postup H1 – komplexní zabezpečování jakosti a přezkoumání návrhu) naleznete na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne Mgr. Jan Kalandra, e-mail: jkalandra@cmi.cz.

Doporučujeme