Žádost o potvrzení geometrického plánu

Instituce:
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Platnost formuláře od:
31.03.2015

Podání žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem. Žádost podává ověřovatel geometrického plánu – úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Na základě doručené žádosti katastrální úřad zahajuje úkony směřující k opatření geometrického plánu souhlasem katastrálního úřadu.

Žádost o potvrzení geometrického plánu

Podání žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem. Žádost podává ověřovatel geometrického plánu – úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Na základě doručené žádosti katastrální úřad zahajuje úkony směřující k opatření geometrického plánu souhlasem katastrálního úřadu.

Formulář naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Seznam příloh
Žádost o potvrzení geometrického plánu
Žádost o potvrzení geometrického plánu
Pravidelné novinky e-mailem