Žádost o potvrzení geometrického plánu

Podání žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem. Žádost podává ověřovatel geometrického plánu – úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Na základě doručené žádosti katastrální úřad zahajuje úkony směřující k opatření geometrického plánu souhlasem katastrálního úřadu.

Instituce
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Platnost formuláře od
31.03.2015
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Doporučujeme