Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění (FS ČR)

Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Žádost plátce daně využije vůči FÚ v případech, kdy vyplatil dlužnou částku poplatníkovi z vlastních prostředků a nemá možnost si ji snížit z odvodu záloh (jedná se o vyplacené doplatky na daňových bonusech z ročního zúčtování).

Verze formuláře 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 13

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme