Žádost o povolení akce na sledované vodní cestě (SPS)

Instituce:
Státní plavební správa ČR (SPS ČR)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost pro povolení konání akce na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení předkládaná Státní plavební správě ČR.

Žádost o povolení akce na sledované vodní cestě (SPS)

Žádost pro povolení konání akce na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení předkládaná Státní plavební správě ČR.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy ČR (SPS ČR).

Pravidelné novinky e-mailem