Žádost o povolení akce na sledované vodní cestě (SPS)

Žádost pro povolení konání akce na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení předkládaná Státní plavební správě ČR.

Instituce
Státní plavební správa ČR (SPS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy ČR (SPS ČR).

Doporučujeme