Žádost o povolení dovozu nebo přemístění karanténního materiálu (rostliny, rostlinné produkty) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

V rámci povolení dovozu anebo přemísťování karanténního materiálu se jedná o rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, určené pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd (dle směrnice 2008/61/ES). Pro každý dovoz nebo přemístění musí být podána individuální žádost.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme