Žádost o povolení k provozování střelnice – Ministerstvo vnitra (MV)

Instituce:
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva (za účelem posouzení žádosti si opatří výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům).

Žádost o povolení k provozování střelnice – Ministerstvo vnitra (MV)

Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva (za účelem posouzení žádosti si opatří výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům).Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Pravidelné novinky e-mailem