Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání – fyzické osoby (MPSV)

Formulář žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu – platný ode dne 29. 7. 2017 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme