Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání – právnické osoby (MPSV)

Formulář žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu – platný ode dne 29.7.2017 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme