Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním (rostliny, rostlinné produkty) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V rámci povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním se jedná o rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, určené pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd (dle směrnice 2008/61/ES). Povolení platí po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním (rostliny, rostlinné produkty) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

V rámci povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním se jedná o rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, určené pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd (dle směrnice 2008/61/ES). Povolení platí po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Formulář naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Pravidelné novinky e-mailem