Žádost o povolení předčasného užívání stavby – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Na základě podané žádosti stavební úřad posoudí, zda je stavební záměr v souladu zejména s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Instituce
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od
20.04.2018
Další formuláře v kategoriíchFormulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doporučujeme