Žádost o soubornou jistotu / zproštění povinnosti poskytnout jistotu

Jedná se o žádost o povolení souborné jistoty nebo o povolení zproštění povinnosti poskytnout jistotu, a to jak pro tranzitní, tak pro jiné operace.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář se vyplňuje online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Celní správy.

Doporučujeme