Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti je možné používat léčebné přípravky registrované Ústavem pro schvalování biopreparátů a veterinárních léčiv (ÚSKVBL). Pokud potřebuje soukromý veterinární lékař pro léčení konkrétního nebo konkrétních zvířat léčivý přípravek, který není k dostání v ČR, ale je registrovanán mimo území ČR, pak si může podat žádost na Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy, která po posouzení odborných důvodů a vyjádření ÚSKVBL umožní dovoz a použití tohoto přípravku.

Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti je možné používat léčebné přípravky registrované Ústavem pro schvalování biopreparátů a veterinárních léčiv (ÚSKVBL). Pokud potřebuje soukromý veterinární lékař pro léčení konkrétního nebo konkrétních zvířat léčivý přípravek, který není k dostání v ČR, ale je registrovanán mimo území ČR, pak si může podat žádost na Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy, která po posouzení odborných důvodů a vyjádření ÚSKVBL umožní dovoz a použití tohoto přípravku.

Seznam příloh
Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku
Pravidelné novinky e-mailem