Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání (právnická osoba) – Úřad práce

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu – platný ode dne 1.1.2012 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání (právnická osoba) – Úřad práce

Formulář žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu – platný ode dne 1.1.2012 podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Seznam příloh
Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání (právnická osoba) - podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona
Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání (právnická osoba) - podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona
Pravidelné novinky e-mailem