Žádost o povolení zvláštního celního režimu

Jedná se o žádost o povolení zvláštních celních režimů aktivní nebo pasivní zušlechťovací styk, dočasné použití a konečné užití a o povolení pro provozování zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.07.2019
Další formuláře v kategoriích

Žádost se vyplňuje online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Celní správy.

Právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie.

Doporučujeme