Žádost o zadostiučinění za nepřiměřenou délku civilního nebo trestního soudního řízení

Formulář pro podání žádosti o zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou civilního nebo trestního soudního řízení.

Instituce
Veřejný ochrance práv
Témata
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Kanceláře veřejného ochránce práv, kde naleznete také formulář.

Doporučujeme