Žádost o přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku správního řízení

Formulář pro podání žádosti o přiměřené zadostiučinění za průtahy správního úřadu.

Instituce
Veřejný ochrance práv
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Veřejného ochránce práv.

Doporučujeme